info@irantsn.com English | فارسی

نمایشگاه ایران اکسپو 2017

شنبه 21 مهر 1397 ساعت 11:52 ق.ظ 2340 بازدید

گالری های تصاویر مربوط به دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در مجموعه نمایشگاه شهر آفتاب تهران 

 

گالری تصویر مذاکره با مسئولین

گالری تصویر نشست خبری ایران اکسپو

گالری تصویر پرسنل ستاد برگزاری

گالری تصویر تبلیغات شهری و محیطی

گالری تصویر مراسم افتتاحیه (1)

گالری تصویر مراسم افتتاحیه (2)

گالری تصویر مراسم افتتاحیه (3)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (1)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (2)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (3)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (4)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (5)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (6)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (7)

گالری تصویر غرفه های منتخب نمایشگاهی (8)

غرفه های منتخب نمایشگاهی (9)

ورود تجار و بازرگانان خارجی (1)

ورود تجار و بازرگانان خارجی (2)

مراسم اختتامیه

مراسم اهدای تندیس (1)

مراسم اهدای تندیس (2)

 

1) مذاکره با مسئولین                                        2) نشست خبری ایران اکسپو                           3) پرسنل ستاد 

4) تبلیغات شهری و محیطی نمایشگاه                  5) مراسم افتتاحیه (1)                                    6) مراسم افتتاحیه (2) 

7) مراسم افتتاحیه (3)                                      8) غرفه های منتخب نمایشگاهی (1)                 9) غرفه های منتخب نمایشگاهی (2) 

 10) غرفه های منتخب نمایشگاهی (3)               11) غرفه های منتخب نمایشگاهی (4)               12) غرفه های منتخب نمایشگاهی (5)

13) غرفه های منتخب نمایشگاهی (6)               14) غرفه های منتخب نمایشگاهی (7)                15) غرفه های منتخب نمایشگاهی (8)

16) غرفه های منتخب نمایشگاهی (9)               17) ورود تجار و بازرگانان خارجی (1)                   18) ورود تجار و بازرگانان خارجی (2)

19) مراسم اختتامیه                                        20) مراسم اهدای تندیس (1)                             21) مراسم اهدای تندیس (2)

منبع: توسعه ی صنعت نمایشگاه و رویداد - irantsn.com

اخبار و تازه های نمایشگاهی

وزیر نفت:

صادرات بنزین آغاز شد

یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 12:00 ب.ظ

بنز و بی‌ام‌و ارزان شدند

شنبه 25 اسفند 1397 ساعت 12:00 ق.ظ

کاهش قیمت نفت در پی افزایش تولید آمریکا

چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 12:00 ق.ظ